FÖRÄLDRAKOOPERATIV
Föräldrarnas engagemang och medverkan har stor betydelse för oss alla med barn på Uppnäsan.
Vi sköter städningen själva och har en arbetsdag varje vår och varje höst då vi ses för att jobba undan saker som behöver
göras. Varvat mellan röj och fix hinner vi föräldrar umgås och grilla korv tillsammans.
Det finns även ett rullande trädgårdsschema som löper under sommaren där varje familj bidrar med gräsklippning 1 ggr/år.
Alla föräldrar ingår i styrelsen och förväntas engagera sig i styrelsemöten varannan månad. Det innebär att vi som föräldrar har arbetsgivaransvar och budgetansvar men pedagogiken lämnar vi åt våra duktiga pedagoger.
En av grunderna i föreningen är att det finns ett välfungerande arbetsutskott. Någon i familjen förväntas ingå i utskottet någon gång under sitt barns tid på förskolan.

Medlemsavgifter
Länk till medlemsavgifter:

Avgifter 2023

Uppnäsans Grillplats

I samarbete med Jordbruksverket och Leader har föräldrakooperativet byggt en grillkåta där barnen kan samlas och äta även om det är lite regnigt. Kooperativet kommer även att kunna hyra ut grillkåtan utanför skoltid. På sikt hoppas vi att det kommer att vara en mötesplats för hela bygden.


”Ett arbete som planeras och drivs av Enköpings-Näs Föräldrakooperativ och som finansieras genom Leader Mälardalen och Europeiska Lantbruksfonden för landsbygdsutveckling som administreras av Jordbruksverket”

Kontakt

Uppnäsans Förskola
Enköpings-Näs Rävslösa 4
745 92 Enköping


Öppettider: Vardagar klockan 7.00–17.00
Telefon: 070-2956515
E-post:uppnasan @ telia . com
(På grund av Spam har vi valt att inte göra e-post adressen klickbar)