Om föräldrakooperativet

Uppnäsans Förskola drivs som ett föräldrakooperativ som heter Enköpings-Näs Föräldrakooperativ Ekonomiska förening (Uppnäsan). Det innebär att föräldrarna har arbetsgivaransvar, budgetansvar och agerar styrelse för förskolan. Pedagogiken lämnar vi åt pedagogerna.


Uppgifter

Föräldramedverkan och engagemang är centrala begrepp för oss alla som har våra barn på Uppnäsan. Vi deltar ibland i verksamheten som vikarier. Vi sköter städningen själva. Vi har även arbetsdag en dag varje vår och varje höst.

Styrelse

Alla föräldrar ingår i styrelsen och kan delta på styrelsemöten. Styrelsen utser även ett arbetsutskott som leds av en ordförande. Ordförande är Robert Blixt.


Organisationsnummer

716422-3930

Som Medlem

Medlemsinformation

Som medlem får du löpande medlemsinformation via e-post.


Betala medlemsavgift

Som medlem ska du betala avgift. Du betalar avgiften via bankgiro: 5645-4739. Betalning av avgiften ska ske senast den 5:e samma månad den avser (till exempel maj månads avgift betalas senast 5 maj). Som meddelande till mottagaren anger du vilken månad avgiften avser och det nummer du har fått. Uppgift om nummer lämnas till förskolekassören.

Medlemsavgifter
Länk till medlemsavgifter:

Avgifter 2020


Allmän förskola (3-6 år)

Alla barn har från 1 august året de fyller tre år rätt till allmän förskola. Det innebär att 3-6 åringar i förskola erbjuds 15 avgiftsfria timmar per vecka. För de föräldrar som är arbetssökande eller föräldralediga och har rätt till förskoleverksamhet 20 timmar per vecka debiteras avgift för de extra timmarna enligt taxa ovan gällande 20 timmar per vecka. Föräldrar som inte är arbetssökande eller föräldralediga och önskar ha sitt barn på förskolan i ålder 3-6 år mer än 15 timmar per vecka debiteras ordinarie avgift tolv månader om året.

Avgiftsfritt/reducerad månadskostnad gäller dock ej sommarmånaderna juni och juli. Barn som omfattas av allmän förskola men är på förskolan juni och juli betalar full avgift även fast de går färre timmar än heltid under dessa månader (gäller både 15 och 20 timmar).

Månadsavgifterna debiteras utifrån anmält omsorgsbehov och från den första inskolningsdagen. Vid placering under del av månad i samband med inskolning och sista månaden vid uppsägning, beräknas avgiften med hälften före respektive efter den 16:e för den avsedda månaden. Om barnet börjar innan den 16:e i månaden tas hel avgift ut för denna månad och den 16:e och senare tas halv avgift.

Sjukdom och ledighet berättigar inte till avdrag.


Säga upp förskoleplats

Uppsägning ska ske skriftligen tre månader i förväg. Barn som börjar i förskoleklass behöver inte säga upp sin plats.

Kontakt

Uppnäsans Förskola
Enköpings-Näs Rävslösa 4
745 92 Enköping


Öppettider: Vardagar klockan 7.00–17.00
Telefon: 070-2956515
E-post:uppnasan @ telia . com
(På grund av Spam har vi valt att inte göra e-post adressen klickbar)