Om förskolan


Vår förskola fungerar så bra för vi har barn som är glada, trygga och som ges möjligheter att intressera sig för och få känslan för djur, natur och miljö, personal som upplever flexibilitet från oss föräldrar, uppskattning och stora möjligheter till kompetensutveckling, föräldrar som är engagerade i och har inflytande över verksamheten och verksamhet som följer mål och intentioner i förskolans läroplan.


Små barngrupper

Vi har idag 24 barn inskrivna vid förskolan. Under dagen så delas barnen upp i tre åldersgrupper med anpassade aktiviteter i olika rum eller utemiljöer.


Engagerad personal

Personalstyrkan är för närvarande tre barnskötare och två förskolelärare. Vi har även vår egen kokerska som lagar god och närningsriktig mat här på Uppnäsan.


Tydliga rutiner

En typisk dag på Uppnäsans förskola ser ut så här:

7.00: Förskolan öppnar och barnen börjar komma. Frukostbarnen ska vara här senast 7.45.
8.00: Frukost.
9.15: Samling.
9.30: Olika aktiviteter. Utevistelse och lek.
11.30: Lunch. Småbarnen sover efter lunchen, ute i vagnar.
13.00: Utevistelse. Aktiviteter.
14.30: Mellanmål, ute eller inne.
15.00: Läsvila.
15.30: Fri lek.
17.00: Förskolan stänger.


Förskoleåret i korthet

Augusti: Inskolning av nya barn. En dag stängt på grund av heldagsplanering för personalen.
September: Inskolning. Arbetshelg för föräldrar, minst en representant per familj – helst barnfritt.
Oktober: Inskolning.
November.
December: Luciafirande. Stängt mellan jul och nyår.
Januari: Eventuellt inskolning av nya barn. En dag stängt pga. heldagsplanering för personalen.
Februari: Upploppet.
Mars: Årsmöte med tillhörande fest (barnfritt).
April: Arbetsdag för föräldrar, minst en representant per familj – helst barnfritt.
Maj: Eventuellt större utflykt med personal och barn. Temaavslutningsfest. En dag stängt på grund av planering för personalen (eventuellt i juni istället).
Juni: Övernattning i kåtan för personal och de lite äldre barnen. Vi kramas och ger alla barn som ska sluta en avskedsgåva så att de inte ska glömma sin tid hos oss.
Juli: Semesterstängt i fyra veckor.


Vårt arbete bygger på läroplanen

Vi arbetar utifrån förskolans läroplan som bygger på skollagen. Alla förskolor arbetar utifrån läroplanen för förskola. I läroplanen formuleras förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten. Vi bestämmer däremot hur vi ska nå målen. Vår verksamhet ska planeras, genomföras, utvärderas och utvecklas i förhållande till de uppställda målen i läroplanen.

Läs mer om läroplanen för förskolan på Skolverkets webbplats.


Vi har en likabehandlingsplan

Vi arbetar aktivt för att alla barn ska behandlas lika. Detta arbete utgår från förskolans likabehandlingsplan. Hos oss ska alla känna sig trygga och våga vara den man är. Vi respekterar allas åsikter och synpunkter. Vi ser till att agera snabbt om någon känner sig utsatt.

Vår vision:

Alla får utvecklas efter sin egen förmåga.
Alla ska känna sig trygga på vår förskola.
Alla ska respekteras för den man är.

Ställ ditt barn i kö

Låter det intressant? När du ska ansöka om plats hos oss kontaktar du oss direkt. Vi ingår inte i kommunens e-tjänst för ansökan om förskoleplats.

Skicka intresseanmälan

Kontakt

Uppnäsans Förskola
Enköpings-Näs Rävslösa 4
745 92 Enköping


Öppettider: Vardagar klockan 7.00–17.00
Telefon: 070-2956515
E-post: uppnasan @ telia . com
(På grund av Spam har vi valt att inte göra e-post adressen klickbar)